Ez a weboldal cookie-ket (sütiket) használ, hogy a webáruház megfelelően működjön.

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

1. Adatkezelő megnevezése

Az adatok kezelését a Szili Dániel egyéni vállalkozó végzi.
Székhely: 8651 Balatonszabadi, Rákóczi F. u. 44.
Adószám: 66476726134
Nyilvántartási szám: 35288334
Adószám: 66476726134
Levelezési cím: 8651 Balatonszabadi, Rákóczi F. u. 44.
E-mail cím:
info@heating.hu
Telefonszám: +36/30/5040-994

2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli Felhasználó valamennyi személyes adatát.

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

3. Kezelt adatok köre, célja, ideje

Tevékenység

Adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés ideje

Hozzájárulás

Regisztráció

A vásárláshoz nem kell regisztrálni

A vásárláshoz nem kell regisztrálni

A vásárláshoz nem kell regisztrálni

A vásárláshoz nem kell regisztrálni

Vásárlás regisztráció nélkül

Vezetéknév és Keresztnév
E-mail cím
Számlázási Név és cím
Telefonszám
A vásárlás /regisztráció időpontja

A vásárlás / regisztráció kori IP cím

Kiszállítás végrehajtása
Szabályszerű számla 

A hozzájárulás visszavonásáig
Számviteli bizonylatok esetében 8 év

Felhasználó önkéntes hozzájárulása

Kapcsolatfelvétel felvétele az Adatkezelővel emailben, telefonon, postai úton.

Név
E-mail cím
Cím
Telefonszám
IP cím

Postai megkeresés
Email-es megkeresés
Telefonos megkeresés
Technikai művelet végrehajtása

A hozzájárulás visszavonásáig

Felhasználó önkéntes hozzájárulása

Kapcsolatfelvételi űrlap

Név
E-mail cím
IP cím

E-mailben közölt válasz
Technikai művelet végrehajtása

A hozzájárulás visszavonásáig

Felhasználó önkéntes hozzájárulása

4. Egyéb célú adatkezelés

4.1. Hírlevél, DM tevékenység

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, feliratkozás időpontja, feliratkozás kori IP cím

Adatkezelés célja: A feliratkozással Felhasználó ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során Felhasználó által megadott személyes adatait, (név, e-mail cím) és feliratkozás kori IP címét mint személyes adatát felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli Adatkezelő ezen adatokat, ameddig Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton.  Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg Felhasználót. A hírlevélről Felhasználó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre: hírlevélre feliratkozott látogatók

4.2. Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés)

4.2.1. Technikai adatok, Honlap látogatás adatai

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Kezelt adatok köre: IP cím, földrajzi lokalizációs adatok, dátum, időpont
Adatkezelés célja: azonosítás, technikai művelet végrehajtása
Az adatkezelés időtartama: 26 hónap
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

4.2.2. Cookie-k kezelése

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie"-k a biztonsági cookie-k.

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Kezelt adatok köre: egyedi azonosítószámok, dátumok, időpontok (connect.sid)
Adatkezelés ideje: a honlap látogatásának befejezése
Adatkezelés célja: technikai művelet végrehajtása

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: azonosítás, látogatók nyomonkövetése
Adatkezelés ideje: a felhasználó böngészőjének beállítása szerint (általában 1-5 nap)
Adatkezelés célja: technikai művelet végrehajtása, a felhasználói élmény javítása

Érintettek köre a sütik által gyűjtött adatok esetében: a weboldal látogatói valamennyien érintettek.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Sütik törlése

Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.3. Külső szolgáltatók adatkezelése

A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy Felhasználó korábban már látogatást tett Adatkezelő Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket Felhasználó (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

Adatkezelés célja: a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzése
Kezelt adatok köre: IP cím, időpont adatok, eszköz adatok
Adatkezelés időtartama: 26 hónap
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Google Adwords

Adatkezelés célja: statisztikai adatok gyűjtése
Kezelt adatok köre: IP cím időpont adatok
Adatkezelés időtartama: 26 hónap
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

5. Adatfeldolgozás

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó (lent) csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Forgalmazó:

Név: Elektrofűtés Kft.
Székhely: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 5.
Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Berzsenyi Dániel u. 9/a
Üzlethelyiség címe: 8800 Nagykanizsa, Vágóhíd út 5.
Telefon: +36/20/5900-863
E-mail:
info@futes-elektromos.hu
Tevékenység: a webáruházon található termékek forgalmazása, számlázás

Futárszolgálat:

Név: GLS
Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Telefon: +36/30/2988-6670
Web:
www.gls-group.eu/HU/hu/home
E-mail: info@gls-hungary.com
Tevékenység: futárszolgálat

Futárszolgálat:

Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefon: +36/1/767-8200

Web: www.posta.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Tevékenység: futárszolgálat

Tárhelyszolgáltató:

Név: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefonszám: + 36/1/234 5011
Web:
www.shoprenter.hu
Email: info@shoprenter.hu
Tevékenység: tárhelyszolgáltatás, szerverüzemeltetés

Könyvelő:

Név: Meches Könyvelőiroda
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 18.
Telefonszám: +36/20/477 8988
Email:
borocz.nikoletta@meches.hu
Tevékenység: könyvelő

6. Adatbiztonság

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

7. Felhasználót megillető jogok

7.1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Fehasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. A még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Felhasználó felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Felhasználónak tartozása áll fenn Forgalmazó félé, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

7.2. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Felhasználónak joga van ahhoz, hogy Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. Felhasználó által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Felhasználó rendelkezésére.

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

7.3. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban vagy Adatkezelő ügyfélszolgálatán személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Felhasználót e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.5. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: I) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; II) Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; III) Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, IV) Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, V) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; VI) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges I) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; II) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; III) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy IV) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható Felhasználó által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül.  Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Felhasználó a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg a Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért Felhasználó e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

7.7. Tiltakozáshoz való jog

Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő törli Felhasználót rendszeréből. 

Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

7.8. Automatizált döntéshozatal

Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Felhasználóra az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Felhasználóra nézve joghatással járna vagy Felhasználót hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni a Felhasználó jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

7.9. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a 7.1. - 7.8. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót. Ha Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Felhasználó másként kéri.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót. Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján      

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • bíróság előtt érvényesítheti jogait.

9. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

10. Egyéb rendelkezések

Adatakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapot használó Felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen Felhasználó tiltakozik. Felhasználó a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a hírlevélre történő feliratkozás vagy egyéb célból megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje:

2024. 03. 24.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:

Heating webáruház Adatkezelési Tájékoztató letölthető verzió (.pdf)